U članku je objašnjeno na koji način natjecatelj šalje odgovor na poziv tijekom pregovaranja

 • Na primjeru je prikazan postupak slanja dokumenta korekcije inicijalne ponude


Vrste postupaka:

 • Natjecateljski postupak uz pregovore
 • Natjecateljski dijalog


Vrste dokumenata:

 • Odgovor ponuditelja na poziv tijekom pregovaranja
 • Dokument naručitelju u tijeku pregovaranja
 • Korekcija dijela ponude
 • Dodatak prijedlogu rješenja (u natjecateljskom dijalogu)
 • Odluka o odustajanju od pregovaranja


E-mail obavijesti o zaprimljenom pozivu na izmjenu ili nadopunu inicijalne ponude tijekom pregovaranja/dijaloga

 • Ukoliko naručitelj pošalje poziv na izmjenu ili nadopunu inicijalne ponude tijekom pregovaranja natjecatelj zaprima notifikaciju
  • U sandučić u EOJNu i
  • Na registriranu e-mail adresu korisnika


Preuzimanje dokumenta

 • Nakon prijave u sustav u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci"
 • Označite postupak i kliknite na "Dokumenti u postupku"


 • U postupku odaberite karticu "Pregovaranje/dijalog" i kliknite na "Preuzmi"


Slanje dokumenta

 • U istoj kartici gdje ste preuzeli dokument poziva na izmjenu ili nadopunu inicijalne ponude kliknite na "+ Dodaj novi dokument" kako je prikazano na prethodnoj slici.


 • U padajućem izborniku odaberite vrstu dokumenta i kliknite na "Dodaj"
 • Na primjeru je prikazan postupak slanja korekcije dijela inicijalne ponude


 • Učitajte dokument koji ste prethodno pripremili lokalno na računalu

NAPOMENA: Dokument nije moguće brisati nakon slanja naručitelju.

 • Provjerite jeste li učitali željeni dokument
 • Kliknite na "Slanje"...


 • Označite kvačicom naručitelja
 • Kliknite na "Pošalji"


 • Na slici je prikazan indikator (zelena kvačica) koja označava da je dokument uspješno poslan


Odmah nakon slanja EOJN šalje obavijest naručitelju:

 • U sandučić u EOJNu i
 • Na registriranu e-mail adresu korisnika koji imaju pravo na navedeni postupak (ovlašteni predstavnici naručitelja i zamjenici ako su određeni)


 • Na slici je prikazan indikator (dvije zelene kvačice) koje označavaju da je naručitelj preuzeo dokument