Izmjena, dopuna ili odustajanje od inicijalne ponude

NAPOMENA:

  • Bitno je napomenuti da se izmjena ili dopuna u sustavu smatra novom inicijalnom ponudom te da se na otvaranju ponuda otvara samo zadnja verzija inicijalne ponude, sa oznakom izmjena ili dopuna.


  • Nakon prijave u sustav u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Inicijalne ponude"
  • Označite inicijalnu ponudu i kliknite na
    • "Izmjena/Dopuna" ukoliko želite napraviti izmjenu ili dopunu inicijalne ponude
    • "Odustajanje" ukoliko želite odustati od inicijalne ponude