Ukoliko ste započeli predaju inicijalne ponude, ali je niste završili, možete nastaviti na dva načina ovisno o tome jeste li ili niste kreirali "Uvez incijalne ponude":


1. Ako niste prethodno kreirali "Uvez inicijalne ponude"

  • Nakon prijave u sustav u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Inicijalne ponude"
  • Označite inicijalnu ponudu za koju želite nastaviti predaju i kliknite na "Priprema inicijalne ponude"


2. Ako ste prethodno kreirali "Uvez inicijalne ponude", a niste napravili zadnji korak, tj. niste učitali i predali "Uvez inicijalne ponude", možete ga naknadno predati na sljedeći način:

  • Nakon prijave u sustav u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Inicijalne ponude"
  • Označite inicijalnu ponudu za koju želite predati već pripremljeni "Uvez inicijalne ponude" i kliknite na "Predaja inicijalne ponude".
  • Otvorit će se koraci za učitavanje, provjeru i slanje "Uveza inicijalne ponude".
  • Nakon što pošaljete inicijalnu ponudu zaprimit će te potvrdu o uspješnom slanju.