Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje

Preduvjeti za uspješnu provedbu otvaranja zahtjeva za sudjelovanje:

 • istek roka za dostavu ZZS,
 • dva (registrirana u EOJNu) ovlaštena predstavnika naručitelja (ili njihovi zamjenici ako su određeni) koji moraju imati pripremljene:
  • privatne ključeve,
  • korisničke podatke za prijavu,
  • računalo, internetski preglednik i pristup internetu.

NAPOMENE:

 • Svaki ovlašteni predstavnik naručitelja ili zamjenik koristi vlastiti korisnički račun i vlastiti privatni ključ kojeg je zaprimio na registriranu e-mail adresu.
 • U svakom postupku e‐nabave kreiraju se dva ključa koji pripadaju isključivo postupku u kojem su kreirani.
 • Gubitkom privatnog ključa nije moguće započeti proces otvaranja zahtjeva za sudjelovanje, a time ni pregled poslanih dokumenata zahtjeva za sudjelovanje.


Vrste postupaka za koje je predviđeno otvaranje zahtjeva za sudjelovanje:

 • Ograničeni
 • Natjecateljski postupak uz pregovore
 • Dinamički sustav nabave
 • Natjecateljski dijalog
 • Partnerstvo za inovacije


Proces otvaranja zahtjeva za sudjelovanje

Nakon isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje EOJN omogućava učitavanje ključeva

 • Nakon prijave jednog od dva ovlaštena predstavnika naručitelja (ili zamjenika ako je određen) u rubrici "Rad s postupkom" kliknite na "Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje"


Učitavanje ključeva

Princip učitavanja ključeva je sljedeći:

 1. Prijavljuje se ovlašteni predstavnik naručitelja (ili njegov zamjenik ako je određen) i učitava vlastiti ključ nakon čega se odjavljuje
 2. Prijavljuje se drugi ovlašteni predstavnik naručitelja (ili njegov zamjenik ako je određen) i učitava vlastiti ključNAPOMENE:

 • Redoslijed prijavljivanja ovlaštenih predstavnika/zamjenika nije bitan.
 • Učitava se datoteka ključa. Datoteka ključa se ne smije modificirati.
 • Korisnik koji je učitao drugi ključ tehnički i provodi postupak otvaranja zahtjeva za sudjelovanje
 • Nakon što ste uspješno učitali ključeve, isti se pohranjuju na sustavu. Naknadnim ulaskom u proces otvaranja ZZS nije potrebno ponovno učitavati privatne ključeve.
 • Korisnici koji imaju pravo na postupak mogu pregledavati i preuzimati sve dokumente iz tog postupka.


 • Nakon uspješnog učitavanja drugog ključa kliknite na "Započni javno otvaranje ponuda"Osnovi podaci


Upisnik elektronički zaprimljenih zahtjeva za sudjelovanje

 • Da biste ispisali Upisnik elektronički zaprimljenih zahtjeva za sudjelovanje, u pdf ili doc formatu, kliknite na odgovarajuću ikonu


Provjera elektronički zaprimljenih zahtjeva za sudjelovanje

Provjera elektroničkih zahtjeva za sudjelovanje koristi se kako bi se ustanovilo zadovoljavaju li dospjeli ZZS sve standarde i pravila koji su definirani ZJN 2016.

Ako svi uvjeti nisu zadovoljeni, sustav će označiti uvjet koji nije zadovoljen.


NAPOMENE:

 • Sustav izvršava elektroničku provjeru nakon što kliknete na gumb "Provjeri elektroničke ZZS".
 • Gumb za provjeru nalazi se na dnu stranice.


 • Kliknite na "Provjeri elektroničke ZZS"


Sustav će označiti:

 • uvjete koji nisu zadovoljeni – crvenim minusom
 • uvjete koji su zadovoljeni – zelenom kvaćicom


 • Na slici je prikazan izgled jedng od elektroničkih zahtjeva za sudjelovanje nakon provedene elektroničke provjere


Popis svih zaprimljenih zahtjeva za sudjelovanje


 • U navedenom koraku prikazani su svi dostavljeni zahtjevi za sudjelovanje


 • U podkoracima "Svi zahtjevi za sudjelovanje" ispunite podatke o ZZS i preuzmite Uvez(e) ZZS
 • Broj podkoraka je identičan broju poslanih ZZS


Kreiranje Bilješeke o otvaranju zahtjeva za sudjelovanje

 • Kreirajte predložak Bilješke o otvaranju zahtjeva za sudjelovanje
 • Preuzmite dokument na "Preuzmi"
 • Izmijenjeni dokument bilješke, ukoliko želite, vratite u sustav na "Izmijeni"


Završili ste sa postupkom otvaranja zahtjeva za sudjelovanje.


Preuzimanje cjelokupne ponude

 • kliknite na "Preuzmi cjelokupnu ponudu/ZZS"