UPUTA O SADRŽAJU I DOSTAVLJANJU GODIŠNJIH IZVJEŠĆA

http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3750


KAKO ZAPOČETI SA UPISOM VRIJEDNOSTI?

Nakon prijave u EOJN RH u izborniku IZVJEŠĆA odaberite NOVA STATISTIKA.


UPIS VRIJEDNOSTI:

U 1. koraku unosite jednostavne nabave čije su procijenjene vrijednosti za robe i usluge do 200.000,00 kuna, odnosno za radove do 500.000,00 kuna.

Unos ugovorenih vrijednosti je bez PDV-a. Unosite jednogodišnje zbrojene vrijednosti za navedene kategorije.

Ako niste provodili jednostavnu nabavu za određenu kategoriju (npr. za radove) upišite 0. 


U 2. koraku unosite jednostavne nabave čije su procijenjene vrijednosti za robe i usluge do 200.000,00 kuna, odnosno za radove do 500.000,00 kuna, a koje su u vezi s financiranjem iz EU fondova.

Unos ugovorenih vrijednosti je bez PDV-a. Unosite jednogodišnje zbrojene vrijednosti za navedene kategorije.


U 3. koraku unosite jednostavne nabave čije su procijenjene vrijednosti za robe i usluge do 200.000,00 kuna, odnosno za radove do 500.000,00 kuna, a koje su u vezi s provedbom Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom.

Unos ugovorenih vrijednosti je bez PDV-a. Unosite jednogodišnje zbrojene vrijednosti za navedene kategorije.


KREIRANJE/DOSTAVA IZVJEŠĆA:

U 4. koraku kreirate izvješće. Kliknite na gumb KREIRAJ IZVJEŠĆE i spremite izvješće lokalno na računalo.


Navedenim postupkom izvršili ste obvezu dostave statističkog izvješća za 2021. godinu.


Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi automatski se ispisuju u statističkom izvješću javne nabave iz objavljenih Obavijesti o dodjeli ugovora. Nije ih moguće "ručno" unositi.


NAPOMENE:

1. ADMIN NARUČITELJA je ovlašten dostaviti izvješće o javnoj nabavi u EOJN RH.

2. Podatke možete izmijeniti do 31. ožujka 2022. godine (IZVJEŠĆA -> UNOS STATISTIKE -> označite 2022. godinu, kliknite na IZMJENA STATISTIKE i ponovite postupak upisa i kreiranja izvješća o javnoj nabavi).