U slučaju poništenje postupka/grupe predmeta nabave prije isteka roka za dostavu ponuda naručitelji su obavezni objaviti Odluku o poništenju te standardni obrazac "Obavijest o dodjeli ugovora" u kojem se navodi da se postupak/grupa predmeta nabave poništava.


Postupak objavljivanja, poništenja postupka/grupe predmeta nabave prije isteka roka za dostavu ponuda nabave, kroz EOJN je slijedeći:


1. Za postupak u kojem želite objaviti poništenje postupka/grupe predmeta nabave odabirete opciju "Poništenje grupe (prije roka)
2. Potrebno je označiti grupu (predmet nabave) koja se poništava3. Učitava se Odluka o poništenju

 • učitati odluku o poništenju
 • obustava postupka (obustava postupka za grupu) → DA
 • ugovor/grupa je dodijeljen(a) → NE
 • odabrati pravnu osnovu poništenja
 • upisati razlog poništenja
 • za svaku grupu predmeta nabave učitava se zaseban dokument Odluke o poništenju.4. Objavljivanje Odluke o poništenju

 • objavljujete Odluku o poništenju
 • šalju se e-mail obavijesti da je objavljena Odluka o poništenju svim zainteresiranim korisnicima (svi korisnici koji su prethodno preuzeli bilo koji dokument iz postupka) uz napomenu ponuditeljima koji su predali e-ponudu za poništenu grupu da im je e-ponuda obrisana


Napomena za ponuditelje:

 • Brišu se sve dostavljene e-ponude (cjelokupne) za grupu koja je poništena. EOJN RH automatski šalje obavijest svim ponuditeljima koji su dostavili e-ponudu za poništenu grupu. Ako je ponuditelj poslao jednu ponudu za više grupa predmeta nabave, a jedna od tih ponuda je poništena, potrebno je poslati ponovno ponudu i za preostale grupe koje nisu poništene. 
 • Ukoliko je ponuditelj pripremao e-ponudu za grupu koja je poništena, navedene ponude se također brišu te je potrebno započeti novu pripremu e-ponude
5. Slanje na objavu obrasca "Obavijest o dodjeli ugovora"

 • šalje se na objavu obrazac "Obavijest o dodjeli ugovora" u kojem se navodi da je poništena postupak/grupa predmeta nabaveNapomena za naručitelje:

 • ako pomičete rok za dostavu ponuda/ZZS-a, obavezno objavite izmjenu roka u standardnom obrascu „Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama“