E-nabava

Novi način pregleda dokumenata postupka – svi dokumenti na jednom mjestu u EOJN RH – ponuditelji
Promijenjen je princip pregleda dokumenata u EOJN RH za ponuditelje. Sve dokumente postupka možete pronaći na način da u izborniku Ponuditelji odabe...
Fri, 9 Dec, 2016 at 2:38 PM
Novi način označavanja dokumenata ponude tajnim – ponuditelji
Sve dokumente ponude osim prvog, koje prilažete u drugom koraku pripreme ponude, tehnički možete označiti tajnim na način kako je prikazano na sljedećim sli...
Fri, 9 Dec, 2016 at 2:38 PM
Manualna provjera potpisa
Narodne novine d.d. objavljuju ovaj video u najboljoj volji da pomognu korisnicima i ograđuju se od odgovornosti i od pojašnjavanja pojedinih dijelova Publi...
Tue, 13 Dec, 2016 at 8:39 AM
SHA1 collision - hardware device ne podržava SHA256
S 23.2.2016. dogodilo se povijesno prvo razbijanje SHA1 algoritma o kojem se teoretizira već dugo vremena. https://security.googleblog.com/2017/02/announcin...
Tue, 28 Feb, 2017 at 7:57 AM
Objave javne nabave iz Slovenije i Slovačke
  Projekt je proveden uz sufinanciranje CEF projekta (Cross-border eProcurement notifications; Grant aggrement; INEA/CEF/ICT/A2016/1331936). U projektu s...
Mon, 23 Jul, 2018 at 3:17 PM
Predugo ime dokumenta - kako privremeno pohraniti svejedno dokument
Ukoliko naručitelj navede jako dugo ime postupka ili ESPD dokumenta, tada se može dogoditi da zbog greške u sustavu na čijem se otklanjanju radi, da kod pre...
Wed, 1 Aug, 2018 at 8:15 AM