Tvrtke koje nisu obveznici Zakona javnoj nabavi, a koje su dobile bespovratna sredstva fondova EU-a, u nabavi procijenjene vrijednosti veće od 500.000,00 kn, potrebno je objaviti OBAVIJEST O NABAVI u Narodnim novinama.

Ta objava objavljuje se u Oglasnom dijelu Narodnih novina.


Primjeri objava:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2603773.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2620833.html


Sve detalje o načinu slanja teksta oglasa u Narodne novine d.d. možete dobiti na telefonski broj Službe oglasa – 01/6652-890