SMJERNICE ZA PRIMJENU ELEKTRONIČKE JAVNE NABAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE


OTVORENI POSTUPAK 

OPĆENITOPREGOVARAČKI POSTUPAK S PRETHODNOM OBJAVOM

OGRANIČENI POSTUPAK
Na navedenim poveznicama preuzmite korisničke upute za e-nabavu u PDF formatu.
Ako nemate PDF preglednik instaliran na računalu, svaki moderni internetski preglednik otvara PDF dokumente u samom pregledniku.


Također, slobodno možete koristiti Sumatra PDF preglednik koji je potupuno bestplatan i open source (te ga čak ne treba instalirati):


http://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html