Sadržaj

 1. Pravna osnova
 2. Priprema i objava plana nabave
 3. Ažuriranje plana nabave (naknadne izmjene, dopune i brisanje stavki plana nabave)
 4. Pregled objavljenih planova nabave


1. Pravna osnova

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html2. Priprema i objava plana nabave

Napomene

 • Plan nabave mogu pripremiti te objaviti svi korisnici koji imaju dodijeljenu korisničku ulogu "Admin naručitelja".
 • Moguće je objaviti jedan dokument plana nabave po godini po naručitelju (jedinstveni OIB).
 • Isti korisnik priprema i objavljuje plan nabave za naručitelja.


Kreiranje novog plan nabave

 • Nakon prijave u EOJN RH u izborniku "POSTUPCI JN" odaberite "Planovi nabave".
 • Kliknite na "Novi plan nabave" kako biste kreirali zapis plana nabave za prvu moguću godinu.


Unos plana nabave

Plan nabave možete unositi na dva načina:

 1. "stavka po stavku"
  • Opcija "Dodaj stavku" za dodavanje stavke
  • Opcija "Objavi plan" za objavljivanje nakon unosa svih stavaka
 2. pomoću "predloška plana nabave" kreiranog od EOJN RH
  • Opcija "Preuzmi predložak" za preuzimanje predloška plana nabave u .xls formatu
   • Popunite predložak plana nabave lokalno na računalu
  • Opcija "Učitaj" za učitavanje plana nabave ispunjenog pomoću predloška u .xls formatu
  • Opcija "Objavi plan" za objavljivanje nakon učitavanja plana nabave iz predloškaPredložak plana nabave možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://help.nn.hr/helpdesk/attachments/12028948476
Predložak plana nabave

Vrsta postupka
Obavezna polja
Neobavezna polja
Postupak jednostavne nabave
Evidencijski broj nabave
Posebni režim nabave
Predmet nabave (najviše 200 znakova)
Predmet podijeljen na grupe?
Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?
Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)
Planirani početak postupka
Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)
Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

NapomenaSve ostale vrste postupaka (Otvoreni postupak, Ograničeni postupak, Pregovarački postupak s prethodnom objavom, Pregovarački postupak bez prethodne objave, Natjecateljski dijalog, Postupak izuzet od primjene Zakona, Usluge iz dodatka II.B/II (obrana i sigurnost), Natjecateljski postupak uz pregovore,  Partnerstvo za inovacije, Otvoreni natječaj, Ograničeni natječaj
Evidencijski broj nabave
Posebni režim nabave
Predmet nabave (najviše 200 znakova)
Napomena
Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)

Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)

Predmet podijeljen na grupe?

Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma


Polje
Opis
Obaveznost
Primjer ispravnog unosa
Primjer neispravnog unosa
Dozvoljene vrijednosti
Evidencijski broj nabave
Podržava slova, brojke i specijalne znakove
Obavezan podatak
EVB-4/18
-
Slova, brojke i specijalni znakovi
Predmet nabave (najviše 200 znakova)
Podržava slova, brojke i specijalne znakove, dozvoljeno je najviše 200 znakova
Obavezan podatak
Motorni benzin i dizel gorivo
<Svaki opis preko 200 znakova>
Slova, brojke i specijalni znakovi
Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
Podržava unos aktivne CPV oznake (1 CPV po stavci plana nabave)
Obavezan podatak
03000000
3000000
Samo vrijednosti koje se nalaze u padajućoj listi
03000000-1
03000000-1 - Poljoprivredni proizvodi, proizvodi uzgoja, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
03000000, 71356200
Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)
Podržava unos brojčane vrijednosti
Obavezan podatak
50.000,00
50.000,00 kn
Brojke
Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)
Podržava odabir iz liste vrijednosti
Obavezan podatak
Postupak jednostavne nabave
Jednostavna nabava
Samo vrijednosti koje se nalaze u padajućoj listi
Posebni režim nabave
Podržava odabir iz liste vrijednosti i prazno polje
Neobavezan podatak
Društvene i posebne usluge
Društvene
Samo vrijednosti koje se nalaze u padajućoj listi ili prazno polje
Postupak jednostavne nabave
postupak   jednostavne   nabave
Predmet podijeljen na grupe?
Podržava odabir iz liste vrijednosti i prazno polje
Obavezan podatak za postupke javne nabave
DA
Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3
Samo vrijednosti koje se nalaze u padajućoj listi ili prazno polje
Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?
Podržava odabir iz liste vrijednosti i prazno polje
Obavezan podatak za postupke javne nabave
Okvirni sporazum
OS/narudžbenica
Samo vrijednosti koje se nalaze u padajućoj listi ili prazno polje
Planirani početak postupka
Podržava slova, brojke i specijalne znakove
Obavezan podatak za postupke javne nabave
II kvartal
-
Slova, brojke i specijalni znakovi
Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Podržava slova, brojke i specijalne znakove
Obavezan podatak za postupke javne nabave
2 godine
-
Slova, brojke i specijalni znakovi
Napomena
Podržava slova, brojke i specijalne znakove
Neobavezan podatak
Postupak provodi centralna nabava
-
Slova, brojke i specijalni znakoviPregled, uređivanje i objava plana nabave

 • Prije slanja na objavljivanje plan nabave možete pregledati u excelu.
  • Klinite na "Pregled u Excel-u"
 • Za uređivanje stavke prije objave kliknite na 
 • Za brisanje stavke prije objave kliknite na


Napomene

 • Plan nabave objavljuje se odmah nakon što potvrdite objavu
 • Nije moguće brisati plan nabave nakon objave
 • Nakon objave plana nabave više nije moguće koristiti predložak u .xls formatu za navedenu godinu
 • Ažuriranja plana nabave (izmjene, dopune i/ili brisanje stavki) radi se kroz sučelje EOJN RH


 • Da biste objavili plan nabave kliknite na "Objavi plan"3. Ažuriranje plana nabave

 • Otvorite plan nabave
  • u izborniku "POSTUPCI JN" odaberite "Planovi nabave"
  • označite plan nabave i kliknite na "Detalji plana nabave"


 • Ažurirajte stavke plana nabave, spremite te objavite promjene
  • Za ažuriranje stavke koristite ikonu
  • Za brisanje stavke koristite ikonu
  • Za objavu pojedine ažurirane/brisane stavke koristite ikonu

  • Za objavu svih ažuriranih stavki (izmjene, dopune i/ili brisanje stavki) kliknite na "Objavi sve promjene"

Uko • Legenda statusa stavki:
  • Bijela boja odnosno stavke bez statusa označavaju sve objavljene stavke.
  • Plava boja označava stavke koje su dodane, a još nisu objavljene.
  • Žuta boja označava stavke koje su izmijenjene, a izmjena još nije objavljena.
  • Crvena boja označava stavke koje su brisane, a izmjena još nije objavljena.


 • Ažurirajte stavku i kliknite na Spremi
 • Za objavu pojedine ažurirane/brisane stavke koristite ikonu
 • Za objavu svih ažuriranih stavki (izmjene, dopune i/ili brisanje stavki) kliknite na "Objavi sve promjene"


"Odbaci neobjavljene promjene"

 • Opciju koristite ako želite poništiti pripremljenu izmjenu uz napomenu da nije moguće poništiti objavljenu izmjenu stavke plana nabave4. Pregled objavljenih planova nabave

 • Planove nabave mogu pregledavati svi korisnici uključujući i anonimne korisnike.


 • Na naslovnici EOJN RH kliknite na "Planovi nabave"
 • Odaberite naručitelja i kliknite na "Kreiraj izvješće"


 • Planove nabave možete preuzeti u .xls, .pdf ili .doc formatu
 • U istom dokumentu vidljiv je objavljeni plan nabave i sva eventualna ažuriranja (obrisane, dodane ili izmijenjene stavke plana nabave)