Sadržaj

 • Pojmovi
 • Naručitelji
  • Napomene
  • Kreiranje e-ESPD zahtjeva u EOJN RH
 • Ponuditelji
  • Napomene
  • Kreiranje e-ESPD odgovora u EOJN RH


Pojmovi

 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:
  1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)
  2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta
  3. ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo.


 • ESPD obrazac
  • dokument kojeg naručitelj prilaže kao prilog dokumentaciji o nabavi, odnosno gospodarski subjekti predaju kao dokument ponude najčešće u pdf formatu
  • sukladno ZJN 2016. navedeno je moguće do 18. travnja 2018.
  • od 18. travnja 2018. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku (e-ESPD obrazac)
 • e-ESPD obrazac – elektronička verzija ESPD obrasca u .xml formatu
 • e-ESPD zahtjev (engl. e-ESPD request)
  • datoteka koju naručitelji generiraju u .xml formatu
  • sadrži odgovarajuće kriterije za isključenje i odabir
 • e-ESPD odgovor (engl. e-ESPD response)
  • datoteka u .xml formatu koju generiraju gospodarski subjekti
  • preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt ispunjava tražene kriterije


e-ESPD – elektronička Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

NARUČITELJI


Napomene

 • naručitelji nisu obavezni koristiti e-ESPD zahtjev do 18. travnja 2018. godine
 • u razdoblju prilagodbe kreirani e-ESPD zahtjev učitavate na isti način kao i "običan" ESPD obrazac u pripremi postupka kao prilog dokumentaciji o nabavi

 • prilažete xml datoteku, a pdf datoteka služi za pregled
 • u razdoblju prilagodbe možete učitati i elektronički (e-ESPD zahtjev) i "običan" ESPD obrazac u dokumentaciji o nabavi te ponuditeljima omogućiti izbor
 • princip kreiranja e-ESPD zahtjeva u EOJN RH će se nadograđivati
 • u daljnjem tekstu je objašnjen postupak kreiranja e-ESPD zahtjeva


Kreiranje e-ESPD zahtjeva u EOJN RH

 • u izborniku "ESPD" odaberite "Moji ESPD"


 • kliknite na "Novi ESPD zahtjev"


 • naručitelji upisuju osnovne podatke, definiraju tražene dokaze i u konačnici kreiraju e-ESPD zahtjev u 15. standardnih koraka


 • kao rezultat unosa naručitelji preuzimaju kreirani e-ESPD zahtjev u pdf i xml formatu u zip datoteci koju spremaju lokalno na računalo


 • u razdoblju prilagodbe kreirani e-ESPD zahtjev (xml datoteku) učitavate na isti način kao i "običan" ESPD obrazac u pripremi postupka kao prilog dokumentaciji o nabavi


e-ESPD – elektronička Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

PONUDITELJI


Napomene

 • e-ESPD zahtjev(e) preuzimate na popisu objava kao dio dokumentacije o nabavi
 • datoteku preuzimate u xml formatu
 • u razdoblju prilagodbe do 18. travnja 2018.:
  • ponuditelji nisu obavezni dostavljati e-ESPD odgovor(e) u xml formatu
  • ponuditelji su obavezni dostaviti ESPD obrazac u formatu kojeg je definirao naručitelj dokumentacijom o nabavi
  • ESPD prilažete kao dokument ponude, bez obzira prilažete li e-ESPD odgovor(e) ili "klasičan" ESPD obrazac
 • princip kreiranja e-ESPD odgovora u EOJN RH će se nadograđivati
 • u daljnjem tekstu je objašnjen postupak kreiranja e-ESPD odgovora na temelju objavljenog e-ESPD zahtjeva naručitelja


Kreiranje e-ESPD odgovora u EOJN RH

 • u izborniku "ESPD" odaberite "Moji ESPD"


 • kliknite na "Novi ESPD odgovor"


 • učitajte preuzeti ESPD zahtjev u xml formatu
 • nakon učitavanja EOJN RH će automatski ispisati osnovne podatke o postupku
 • ispunite tražene podatke koristeći navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi i dalje" i "Natrag")


 • kreirajte i preuzmite e-ESPD odgovor u pdf i xml formatu u zip datoteci te je spremite lokalno na računalo
 • pdf datoteka služi za pregled


 • u razdoblju prilagodbe kreirani e-ESPD odgovor učitavate na isti način kao i "običan" popunjeni ESPD obrazac u pripremi ponude/ZZS kao dokument ponude/ZZS
  • prilažete xml datoteku, a pdf datoteka služi za pregled