Nije moguće elektronički dostaviti ponudu jednostavne nabave u modulu jednostavne nabave.

Ponude se šalju sukladno dokumentaciji jednostavne nabave i internom aktu naručitelja isključivo pisanim putem.