Uputu koju je pripremilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za sustav javne nabave možete pročitati na sljedećoj poveznici:

https://help.nn.hr/helpdesk/attachments/12045848480


KAKO ZAPOČETI SA UPISOM VRIJEDNOSTI?

Nakon prijave u EOJN RH u izborniku IZVJEŠĆA odaberite UNOS STATISTIKE te kliknite na gumb UNOS NOVE STATISTIKE.


UPIS VRIJEDNOSTI:

U 1. koraku upišite kumulativne vrijednosti jednostavnih nabava za 2017. godinu posebno za robe, usluge i radove. Vrijednosti se unose bez PDV-a. Ako niste provodili jednostavnu nabavu za određenu kategoriju (npr. za radove) upišite 0.


KREIRANJE/DOSTAVA IZVJEŠĆA:

NAPOMENA: Kreiranje izvješća bit će omogućeno od 1. veljače 2019. godine.

U 2. koraku kreirate izvješće. Kliknite na gumb KREIRAJ IZVJEŠĆE i spremite izvješće lokalno na računalo.


Navedenim postupkom izvršili ste obvezu dostave izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu.


NAPOMENE:

1. ADMIN NARUČITELJA je ovlašten dostaviti izvješće o javnoj nabavi u EOJN RH.

2. Podatke možete izmijeniti do 31. ožujka 2019. godine (IZVJEŠĆA -> UNOS STATISTIKE -> označite 2017. godine, kliknite na IZMJENA STATISTIKE i ponovite postupak upisa i kreiranja izvješća o javnoj nabavi).