Poštovani korisnici,


u slučaju gubitka privatnog ključa koji se koristi za otvaranje elektroničkih ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje potrebno je dostaviti "Zahtjev za dostavom kopije privatnog ključa" na e-mail adresu kljucevi@nn.hr.


Detalje o slanju zahtjeva i izdavanju kopije privatnih ključeva možete vidjeti u dokumentu "Protokol za izdavanje kopije privatnog ključa"