Ukoliko se na USB uređaju od FINE nalaze 2 certifikata, tada je jedan normalizirani a jedan kvalificirani.


FINA je iste imenovala identično pa nije moguće jednostavnim odabirom vidjeti koji je kvalificirani potpis (certifikat) a koji normalizirani.
Kako bi uvez ponude bio potpisan naprednim elektroničkim potpisom (kvalificirani certifikat), molimo da kontaktirate izdavatelja potpisa kako bi Vas isti uputio kako odabrati kvalificirani certifikat s USB uređaja i kako bi isti tada koristili za potpis uveza ponude.Sugeriramo korištenje ovog informativnog alata, kako bi provjerili da ste odabrali pravi potpis:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000005346-alat-za-provjeru-naprednog-elektroni%C4%8Dkog-potpisa-kako-provjeriti-ispravnost-elektroni%C4%8Dkog-potpisa-


-------------
FINA - Odjel za odnose s korisnicima
besplatni telefon: 0800 0080
e-pošta: info@fina.hr
Radno vrijeme: 7:30 do 22:00 te
subotom od 8:00 do 13:00 sati.
Više informacija na: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=11614
-------------

Ukoliko Vam sustav izbaci:


navedeno znači da ne odabirete kvalificirani certifikat.
Ukoliko imate problema oko odabira kvalifciranog certifikata, molimo kontaktirajte FINU kao izdavatelja kako bi vas uputili kako navedeno napraviti.