-------------
FINA - Odjel za odnose s korisnicima
besplatni telefon: 0800 0080
e-pošta: info@fina.hr
Radno vrijeme: 7:30 do 22:00 te
subotom od 8:00 do 13:00 sati.
Više informacija na: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=11614
-------------