Napredni elektronički potpis nije vizualna stvar.

Isti se sastoji od nula i jedinica, zato se i zove elektronički potpis.


Dokument može biti ispravno potpisan, da vizualno ništa nije vidljivo.

Navedeno ne znači da dokument nije potpisan.


Vizualna oznaka je samo sugestija i po njoj se niti naručitelj niti ponuditelj ne mogu, niti smiju ravnati.