Elektronički potpis je skupina jedinica i nula koji neporecivo dokazuju identitet neke osobe.

Iz tog razloga, printanje nekog dokumenta koji je potpisan naprednim elektroničkim potpisom nije povezano sa samim potpisom.
Validnost potpisa se utvrđuje na računalu i nije nikako povezano s ispisom.

Ispis nema nikakvu vrijednost u ovom slučaju kod dokazivanja.Isprint dokumenta koji je potpisan naprednim elektroničkim potpisom nema nikakvu vrijednost kod dokazivanja da li je dokument potpisan, ili nije.