Ako predajete elektroničku ponudu iz zemlje koja nije članica EU-a, svoju ponudu potpisujete naprednim elektroničkim potpisom, tj. certifikatom koji je izdao službeni izdavatelj certifikata iz navedene zemlje.

U ponudi (dokumentu ponude) treba navesti tko je izdavatelj certifikata te kako ga naručitelj može provjeriti.

U Zakonu o elektroničkom potpisu u članku 35. „Valjanost stranih certifikata“ propisano je kada su valjani certifikati koji su izdani iz zemalja koje nisu članice EU-a:

Zakon o elektroničkom potpisu (English version is at the link bellow):

http://www.mvep.hr/zakoni/pdf/439.pdf